Analýzy, inštalácie, autorizovaný servis

Služby

Zabezpečenie spoľahlivého, bezproblémového stavu inštalácií a prevádzkovej bezpečnosti pri najnižších celkových prevádzkových nákladoch je našou prioritou.

Viac informácií

Analýzy, inštalácie, autorizovaný servis

3 obchodno-servisné strediská a celoslovenská dostupnosť, 350+ aktívnych zákazníkov, 1026 úspešne ukončených servisných aktivít v roku 2021

Preventívna údržba, pravidelný servis a opravy s použitím originálnych náhradných dielov pre optimálnu prevádzkyschopnosť kompresorovej techniky a zariadení na úpravu vzduchu a plynu.

Ako autorizovaný servis poskytujeme záručný a pozáručný servis Atlas Copco. Veľký dôraz sa kladie na preventívne prehliadky a kontroly. Poskytujeme možnosti špeciálnych, na mieru vytvorených servisných zmlúv, ktoré umožňujú presné plánovanie prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na údržbu, zrýchlenie servisných zásahov a predĺženie životnosti zariadenia. Posudzujeme konkrétne špecifické potreby podmienok a navrhujeme servisné zmluvy zabezpečujúce optimálny stav výroby stlačeného vzduchu za najnižšie možné náklady.

Opravy kompresorov, náhradné diely a servis pre akúkoľvek značku: technici našej spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú tréningových programov, ktoré zahŕňajú školenia zamerané na zariadenia rôznych značiek. V spolupráci s odborníkmi z Atlas Copco sa dokážeme postarať o zariadenia vo Vašich prevádzkach.

Všetkým zariadeniam sa venujeme s patričnou pozornosťou a ponúkame kompletnú údržbu kompresorov a príslušenstiev pre všetky značky a systémy.

Disponujeme skladom originálnych náhradných dielov na väčšinu značiek a zároveň pracujeme s náhradnými dielmi radu UNI, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifikácie pre výrobcov originálnych zariadení (OEM).

Zabezpečujeme komplexnú dodávku kompresorových staníc na kľúč: konzultácie, prípravy, zabezpečenie projektovej dokumentácie, montáže a inštalácie zariadení, vzduchotechniky a príslušenstiev, odovzdanie kompresorovej stanice a uvedenie do prevádzky, ako aj odborné zaškolenie, pravidelné monitorovanie a autorizovaný servis.

Energetické analýzy meraním množstva vyrobeného stlačeného vzduchu a spotreby energie v kWh, simulácie nových inštalácií s výpočtami nákladov na výrobu.

Vykonávame návrhy, projektovanie a zabezpečujeme inštalácie potrubných riešení AIRnet, ktoré zaručuje výnimočné prevádzkové vlastnosti pre aplikácie so stlačeným vzduchom, podtlakom, dusíkom a ďalšie aplikácie s inertným plynom. Dostupné v prevedení z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Systém AIRnet Aluminium je najúčinnejšie riešenie pre váš rozvod vzduchu alebo plynu. Jeho rýchla a jednoduchá inštalácia umožňuje nastavenie a spustenie vašej prevádzky v rekordnom čase. Systém AIRnet je nepriepustný a nekorodujúci. Na jeho potrubia a príslušenstvo sa poskytuje 10-ročná záruka.

Kvalita stlačeného vzduchu, ochrana Vašich systémov a procesov stlačeného vzduchu je vo výrobných procesoch nevyhnutným faktorom. Poskytujeme konzultácie a návrhy riešení pre komplexný systém úpravy stlačeného vzduchu podľa požiadaviek zákazníkov. V našom produktovom portfóliu je široká škála adsorbčných, kondenzačných a membránových sušičov, filtre stlačeného vzduchu a filtračné riešenia s rôznymi typmi a kategóriami a nákladovo efektívne riešenia úpravy kondenzátu pre všetky aplikácie s využitím nízkeho, stredného a vysokého tlaku.

Zisťovanie aj tých najmenších únikov v potrubiach stlačeného vzduchu, plynu, pary, vákua, pri tesneniach a v chladiacich okruhoch (od 0,1 l/min) pomocou detektora s integrovanou kamerou.

Spolupracujeme so skúsenými revíznymi technikmi, ktorí vykonávajú revízne úkony vyhradených tlakových zariadení – vstupné a prevádzkové revízie, skúšky tesnosti, skúšky tlakových nádob na stlačený vzduch, technické plyny a kvapaliny. Zabezpečujeme uvádzanie vzdušníkov do prevádzky a zaškolenia obsluhy.

Kontaktujte nás