Kompresorová technika

Úprava kondenzátu

Spoľahlivé, čisté a nákladovo efektívne priemyselné riešenia úpravy kondenzátu pre všetky systémy s využitím nízkeho, stredného a vysokého tlaku.

Kontaktujte nás

Úprava kondenzátu

Olej predstavuje riziko pre životné prostredie, preto sa musí kondenzát zo stlačeného vzduchu vhodne upravovať. Separátory oleja/vody zachytávajú olej v kondenzáte kompresora, aby ho bolo možné zlikvidovať bezpečným a ekologickým spôsobom. Rešpektovanie životného prostredia a eliminovanie rizík: Kondenzát v podobe oleja a vody je vedľajší produkt, ktorý predstavuje vážne ekologické riziko. Na manipuláciu s týmto vedľajším produktom sa vzťahujú rôzne pravidlá a len správnou úpravou kondenzátu je možné eliminovať ekologické riziko. Naše produkty separujú olej od vody a umožňujú vypúšťanie čistej vody a likvidáciu oleja ekologickým spôsobom.

Kontaktujte nás