Profesionálne riešenia pre priemysel, výrobné podniky a stavebníctvo.

Široké spektrum stacionárnych priemyselných kompresorov Atlas Copco, príslušenstvo na úpravu vzduchu a plynu, systém rozvodov stlačeného vzduchu, autorizovaný servis, mobilné kompresory, generátory a stavebná technika z divízie Atlas Copco Power Technique.

O nás

Od roku 1994 pôsobíme ako autorizovaný zástupca a distribútor priemyselnej skupiny Atlas Copco. Špecializujeme sa na divíziu kompresorovej techniky, ktorá zastáva v tomto segmente popredné miesto vo svete a oblasť mobilnej energie, orientujúcej sa na pojazdné kompresory, generátory a osvetľovacie veže.

Produkty

Energeticky efektívne riešenia výroby stlačeného vzduchu

Dodávame riešenia pre akékoľvek aplikácie vrátane príslušenstva na úpravu vzduchu a potrubnej siete. Atlas Copco je popredný svetový poskytovateľ inovatívnych priemyselných riešení a zameriava sa na dlhodobo udržateľnú produktivitu.

Objavte naše produkty

Výhody
spolupráce s ACJ

Bez 100% zodpovednosti a korektnosti by dlhodobá spolupráca s našimi partnermi nebola možná.

Spoľahlivosť

Na trhu pôsobíme od roku 1994 a sme autorizovaným distribútorom Atlas Copco už viac ako 25 rokov. Bez 100% zodpovednosti a korektnosti by dlhodobá spolupráca s našimi partnermi nebola možná.

Skúsenosti

Prioritou je neustále vzdelávanie a zlepšovanie kvality našich služieb. Veľký dôraz kladieme na pravidelné technické a produktové školenia.

Podpora

3 obchodno-servisné strediská poskytujú rýchlejšiu podporu pre našich zákazníkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Skladové zásoby máme prispôsobené pre promptné servisné zásahy v prípade havárií. Pracujeme so systémom monitorovania servisných intervalov všetkých inštalácií.

Inovatívne technológie

Pracujeme s riešeniami, ktoré zabezpečujú úspory elektrickej energie a znižujú celkové prevádzkové náklady.

Servis 24/7

Rýchla reakčná doba servisného zásahu v prípade havárií a porúch. Snažíme sa o maximálnu dostupnosť Vašich zariadení pri najnižších celkových prevádzkových nákladoch.

Trvalá udržateľnosť

Dôležitým cieľom je kontinuálna špecializácia na vylepšené produkty a služby a aktívna prítomnosť a práca v teréne, ktoré zabezpečia riešenia pre všetky požiadavky a potreby našich zákazníkov v oblasti trvale udržateľnej produktivity výrobných procesov.

Služby

Analýzy, inštalácie, autorizovaný servis a opravy

Zabezpečenie spoľahlivého, bezproblémového stavu inštalácií a prevádzkovej bezpečnosti pri najnižších celkových prevádzkových nákladoch je našou prioritou.

Viac o službách

Kontaktujte nás